دیدار سر پرست وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان از مؤسسه تحصیلات عالی آسیا:

دیدار سر پرست وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان از مؤسسه تحصیلات عالی آسیا:الیوم پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۵ محترم جلالتمآب پوهنمل عبدالتواب “بالاکرزی” سر پرست وزارت تحصیلات عالی، هیئت معیتی شان و رئیس پوهنتون هرات به مؤسسه تحصلات عالی آسیا تشریف آورده و مورد استقبال رهبری این مؤسسه قرار گرفته اند.سپس در جلسه ای که به این