** جام فوتسال

فینال هفتمین دور مسابقات فوتسال جام محصل مؤسسه تحصیلات عالی آسیا طی محفل با شکوهی با حضور رهبری مؤسسه تحصیلات عالی آسیا، ریاست تربیت بدنی هرات، محترم محمد کبیر ایثار نماینده محترم شورای ولایتی، ریاست فدراسیون ورزشی پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی، نمایندگان محترم پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی هرات و محصلان مؤسسه

** ورکشاپ 4 روزه مدیریت پروژه

به اساس تفاهمنامه همکاری با مقام محترم ولایت هرات مؤسسه تحصیلات عالی آسیا ورکشاپ چهار روزه مدیريت پروژه را از تاریخ ٢٠ الی 23 عقرب ١٣٩٨ برگزار نمود.در محفل اختتامیه ورکشاپ مدیریت پروژه محترم پوهندوی عبدالرحمن منصوری رئيس مؤسسه تحصیلات عالی آسیا و محترم احمدی آمر رياست منابع بشری ولایت هرات پیرامون اهمیت اين ورکشاپ