. ارزیابی هیئت محترم وزارت تحصیلات عالی از مؤسسه تحصیلات عالی آسیا

طبق فیصله کابینه جمهوری اسلامی افغانستان فقره ۷ مصوبه شماره ۱۶ مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۷ وزارت تحصیلات عالی تمامی برنامه های انجنیری پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان را مورد ارزیابی قرار میدهد تا از عرضه خدمات نهادهای مذکور در مطابقت به معیارهای علمی و آکادمیک تحصیلات عالی اطمینان حاصل نمایند.
هیئت محترم وزارت تحصیلات عالی به تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۸ به موسسه تحصیلات عالی آسیا تشریف آورده و مورد استقبال رهبری این مؤسسه قرار گرفته اند. سپس در جلسه ای که به این منظور ترتیب گردیده بود بر اساس چک لیست ارزیابی، هیئت محترم بعد از بررسی دیپارتمنت های پوهنحی انجنیری و دیدار با محصلین به بازدید از صنوف، لابراتوار، کتابخانه، مرکز تکنالوژی معلوماتی و سایر بخش ها پرداختند.

Spread the word. Share this post!

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *