امضاء تفاهم نامه همکاری میان مؤسسه تحصیلات عالی آسیا ومقام محترم ولایت هرات

به منظور ایجاد بسترهای مناسب شغلی و کارآموزی برای فارغان و محصلان مؤسسه تحصیلات عالی آسیا و ارتقاء ظرفیت و بسط زمینه های تحصیلی برای کارمندان دولتی، تفاهم نامه ای همکاری میان مؤسسه تحصیلات عالی آسیا و اداره محلی هرات به امضاء رسید. براساس این تفاهمنامه ریاست محترم منابع بشری ولایت هرات در زمینه فراهم

محفل افتتاح برنامه آموزشی مهارت های شغلی از طریق مرکز مشاوره شغلی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا

برنامه آموزشی مهارت های شغلی از طریق مرکز مشاوره شغلی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا، در هتل ارگ، افتتاح گردید. در این محفل استاد محمد حنیف عرفانی رییس مؤسسه تحصیلات عالی آسیا، عبدالوهاب آزاد، نماینده دفتر AWDP، استاد جلیل احمد سلطانی مسؤل مرکز مشاوره شغلی آسیا، محترم آقای خلیل احمد یارمند مدیر عامل اتاق تجارت، محترم

دوره آموزشی حقوق بشر برای محصلین مؤسسه تحصیلات عالی آسیا طی محفلی پایان یافت

این دورۀ آموزشی که با همکاری مرکز آموزشهای عالی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا و دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر هرات دایر گردیده بود بیش از 100 تن از محصلین اشتراک نموده و در یک دورۀ چهار ماهه مفاهیم حقوق بشر را فرا گرفتند. در محفل اختتامیه که به این مناسبت با حضور مسؤلین دو نهاد

سیر علمی پوهنحی اقتصاد و مدیریت

به سلسلۀ سیرهای علمی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا، پوهنحی اقتصاد و مدیریت این مؤسسه سیر علمی را در تاریخ 23/07/1396 با حضور 78 تن از محصلان اعم از ذکور و اناث راه اندازی نمود. به منظور تشویق و همراهی محصلان رئیس مؤسسه جناب آقای عرفانی، رئیس پوهنحی اقتصاد و مدیریت آقای محتسب زاده، و تعدادی

افتتاحیۀ جام فوتسال مؤسسه تحصیلات عالی آسیا

جام فوتسال مؤسسه تحصیلات عالی آسیا با حضور تعدادی از اساتید و محصلان این مؤسسه طی محفلی در جمنازیوم ورزشی صلح افتتاح گردید. طی این محفل جناب آقای مجتبی مدبر معاون علمی مؤسسه در مورد اهمیت ورزش در زندگی و تاثیر آن در روند یادگیری محصلان صحبت نموده و در رابطه برگزاری هرچه بهتر این

امتحان کانکور متفرقه موسسه تحصیلات عالی آسیا برگزار گردید

امتحان کانکور متفرقه موسسه تحصیلات عالی آسیا برگزار گردید امتحان کانکور متفرقه موسسه تحصیلات عالی آسیا پنجشنبه 16 سنبله 1396با حضور هیات کانکور درمقراین موسسه در یک فضای آرام برگزار گردید. در این امتحان تعداد زیادی از جوانان علاقمند به تحصیل اشتراک ورزیده بودند، دکتر محمد حنیف عرفانی رئیس موسسه تحصیلات عالی آسیا هدف برگزاری

رونمایی از یک اثر علمی – تحقیقی

کتاب تحقیقی « رابطه میان سرمایه فرهنگی و دیدگاه مردم هرات در مورد تفکیک جنسیتی در مکاتب و پوهنتونها» که توسط مرکز تحقیقات علمی موسسه تحصیلات عالی آسیا تهیه و یه چاپ رسیده است، طی محفل باشکوهی رونمایی گردید. در این محفل ابتدا جلیل احمد سلطانی معاون محصلان موسسه تحصیلات عالی آسیا و مدیر اجرایی

برگزاری محکمه تمثیلی در موسسه تحصیلات عالی آسیا

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی آسیا دومین دور رقابت محکمه تمثیلی میان محصلان این پوهنحی را برگزار نمود. در شروع برنامه استاد مجتبی مدبر معاون علمی موسسه در مورد اهمیت برگزاری این نوع محکمه های تمثیلی و اثرات مثبت آن بر فراهم شدن شرایط کاری برای محصلان سخنانی را ابراز نمود. بعدا