برگزاری پروگرام شبیه سازی

در راستای علم پروری، خلاقیت و اشتیاق آفرینی، دیپارتمنت اداری-دیپلماسیِ دانشکده حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا، با زحمات بی شایبه مسئولین محترم و استاد گرامی آقای حفیظ الله «جواد»، مضمون «شبیه سازی» را دایر نموده است تا در این راستا از یک سو زمینه ارتقاء ظرفیت های علمی و عملی محصلین را فراهم آورد و از دیگر سو بستر آموزش و پرورش دیپلمات های مجرب و کارآزموده را برای آینده جامعه سیاسی افغانستان مهیا سازد.
پروگرام «شبیه سازی» در قالب مضمون دوکریدیتی برای سمسترهای هفتم و هشتم دیپارتمنت اداری-دیپلماسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دایر گردیده و تلاش می شود که محصلان با ایجاد گروههای چندنفری و با طرح موضوعات به روز و مسئله آفرین جهانی شیوه های مختلف مذاکره، چانه زنی، تاکتیک های مباحثه و گفتگو، آداب تشریفات مذاکره، ارائه کنفرانس خبری، پاسخ به پرسش های خبرنگاران، کنترل عواطف و احساسات و … را به طور کاربردی فرا گیرند.

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *