دوره آموزشی حقوق بشر برای محصلین مؤسسه تحصیلات عالی آسیا طی محفلی پایان یافت

این دورۀ آموزشی که با همکاری مرکز آموزشهای عالی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا و دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر هرات دایر گردیده بود بیش از 100 تن از محصلین اشتراک نموده و در یک دورۀ چهار ماهه مفاهیم حقوق بشر را فرا گرفتند.
در محفل اختتامیه که به این مناسبت با حضور مسؤلین دو نهاد و جمعی از محصلان و استادان برگزار گردیده بود نخست استاد محمد حنیف عرفانی رئیس مؤسسه تحصیلات عالی آسیا پیرامون اهمیت و نقش آموزش و فراگیری مفاهیم حقوق بشر برای محصلان و توسعۀ موازین آن صحبت نموده و از همکاری دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در این زمینه تقدیر و تشکر بعمل آوردند
سپس عبدالقادر رحیمی رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات در مورد تعمیم و ترویج ارزشهای حقوق بشر صحبت نموده وعده نمود در برگزاری برنامه های مشابه با مؤسسه تحصیلات عالی آسیا همکاری همه جانبه نماید
در پایان سرتفکیت های فارغان دوره برای شان توزیع گردید.

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *