. سیر علمی محصلان سمسترهای هشتم اقتصاد و مدیریت

پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی آسیا جهت آشنا نمودن محصلان با محیط کار و چگونگی انجام فعالیت‌های شرکت‌های تولیدی در ولایت هرات به تاریخ سه شنبه 29 عقرب 1398 برای بازدید از شهرک صنعتی سیر علمی را برای محصلان سمسترهای هشتم اقتصاد و مدیریت برگزار نمود. در این سیر علمی ابتدا محصلان از شرکت آسیا فارما دیدن نموده که محصلان با محیط کار، نحوه انجام فعالیت‌ها و محصولات این شرکت آشنا گردیدند. سپس محصلان از شرکت بارز افق دیدن نمودند و در اخیر با فعالیت‌های شرکت فرش زرباف که یکی از شرکت‌های بزرگ در قسمت تولید قالین می‌باشد آشنا گردیدند.

Spread the word. Share this post!

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *