برگزاری پروگرام شبیه سازی

در راستای علم پروری، خلاقیت و اشتیاق آفرینی، دیپارتمنت اداری-دیپلماسیِ دانشکده حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا، با زحمات بی شایبه مسئولین محترم و استاد گرامی آقای حفیظ الله «جواد»، مضمون «شبیه سازی» را دایر نموده است تا در این راستا از یک سو زمینه ارتقاء ظرفیت های علمی و عملی محصلین را

جلسه بررسی کاریکولم

به سلسلۀ جلسات بررسی کاریکولم های فاکولته ها، جلسه بررسی کاریکولم پوهنحی اقتصاد و مدیریت مؤسسه تحصیلات عالی آسیا به تاریخ 14/8/1396 با حضور محترم مجتی مدبر معاون علمی، محترم جلیل احمد سلطانی معاون امورمحصلان، محترم محمد هارون حازم معاون اداری و مالی، محترم عبدالمتین محتسب زاده رئیس پوهنحی اقتصاد و مدیریت و محترم سید

سمینار ارتباط میان فرهنگی

مرکز آموش‌های عالی آسیا به همکاری انستیتیوت انشکاف رهبری (ILD) در هرات، سمیناری را تحت عنوان ارتباطات میان فرهنگی (Cross Cultural Communication Seminar) برای محصلین اناث مؤسسه تحصیلات عالی آسیا برگزار کرد. این سمینار به مدت دو روز، در روز های سه شنبه و چهارشنبه مؤرخ 25 و 26 میزان از ساعت 1:30 الی 4:00