رقابت محکمه تمثیلی در میان محصلان کلینیک حقوقی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا

کلینیک حقوقی آسیا با هدف اشتیاق آفرینی و ارتقاء ظرفیت های علمی و عملی، رقابت محکمه تمثیلی را در میان محصلان این کلینیک حقوقی برگزار نمود. کلینیک حقوقی آسیا به تاریخ ۲۹ دلو ۱۳۹۹ و با حضور نمایندگان محترم نهادهای عدلی و قضایی، پوهنتون هرات، هیئت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی آسیا، اساتید و محصلین پوهنحی

سیر مطالعات تخنیکی در معاهده آب هلمند و نقش بند کمال خان در تطبیق این معاهده

مؤسسه تحصیلات عالی آسیا به سلسله تدویر کنفرانس ها، سیمینارها و ورکشاپ های علمی و تحقیقی خویش روز چهارشنبه 22 دلو 1399 کنفرانس علمی و تحقیقی تحت عنوان: «سیر مطالعات تخنیکی در معاهده آب هلمند و نقش بند کمال خان در تطبیق این معاهده» در سالن کنفرانسهای مؤسسه تحصیلات عالی آسیا با ارائه محترم انجینیر

امضاء تفاهمنامه همکاری علمی و تحقیقی بین مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث و مؤسسه تحصیلات عالی آسیا

امضاء تفاهمنامه همکاری علمی و تحقیقی بین مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث و مؤسسه تحصیلات عالی آسیا یکی از بهترین روش های رشد، توسعه و انکشاف علمی و تحقیقی استفاده از تجارب نهاد های تحصیلی و اکادمیکی دیگران است. بنابراین مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث و مؤسسه تحصیلات عالی آسیا تفاهمنامه همکاری در زمینه های علمی و

** سیر علمی محصلان سمسترهای هشتم اقتصاد و مدیریت

پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی آسیا جهت آشنا نمودن محصلان با محیط کار و چگونگی انجام فعالیت‌های شرکت‌های تولیدی در ولایت هرات به تاریخ سه شنبه 29 عقرب 1398 برای بازدید از شهرک صنعتی سیر علمی را برای محصلان سمسترهای هشتم اقتصاد و مدیریت برگزار نمود. در این سیر علمی ابتدا محصلان از شرکت آسیا

کلینیک حقوقی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا

کلینیک حقوقی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا در سال 1392 آغاز به فعالیت نموده و در طول این مدت محصلین سمسترهای ششم، هفتم و هشتم رشته قضایی-ثارنوالی را در بخش جزایی مورد آموزش های عملی قرار داده است. در این کلینیک حقوقی محصلین حقوق در زمینۀ روش های عملی وکالت، چگونگی اجراآت ارگان های عدلی و

پایان مسابقات فوتسال

پنجمین دور مسابقات فوتسال جام محصل مؤسسه تحصیلات عالی آسیا با قهرمانی تیم سمستر هشتم عصر فاکولته اقتصاد، نائب قهرمانی تیم سمستر هشتم فاکولته انجینیری و کسب مقام سوم برای تیم سمستر ششم فاکولته اقتصاد پایان یافت. در ختم این دور مسابقات به تاریخ 18 قوس 1396 طی محفلی با حضور رئیس مؤسسه، معاون مالی

برگزاری سیر علمی دیپارتمنت اداری-دیپلماسی فاکلته حقوق و علوم سیاسی

با هدف اشتیاق آفرینی، ارتقاء پتانسیل های علمی و کاربردی و گسترش دانش عملی، دیپارتمنت اداری-دیپلماسی فاکلته حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا با همکاری مسئولین محترم این مؤسسه و معاونیت محترم نمایندگی ریاست ارتباط خارجه در ولایت هرات، زمینه بازدید محصلین سمسترهای هشتم اداری-دیپلماسی از این نمایندگی را فراهم نمود. در این

برگزاری پروگرام شبیه سازی

در راستای علم پروری، خلاقیت و اشتیاق آفرینی، دیپارتمنت اداری-دیپلماسیِ دانشکده حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا، با زحمات بی شایبه مسئولین محترم و استاد گرامی آقای حفیظ الله «جواد»، مضمون «شبیه سازی» را دایر نموده است تا در این راستا از یک سو زمینه ارتقاء ظرفیت های علمی و عملی محصلین را

جلسه بررسی کاریکولم

به سلسلۀ جلسات بررسی کاریکولم های فاکولته ها، جلسه بررسی کاریکولم پوهنحی اقتصاد و مدیریت مؤسسه تحصیلات عالی آسیا به تاریخ 14/8/1396 با حضور محترم مجتی مدبر معاون علمی، محترم جلیل احمد سلطانی معاون امورمحصلان، محترم محمد هارون حازم معاون اداری و مالی، محترم عبدالمتین محتسب زاده رئیس پوهنحی اقتصاد و مدیریت و محترم سید

سمینار ارتباط میان فرهنگی

مرکز آموش‌های عالی آسیا به همکاری انستیتیوت انشکاف رهبری (ILD) در هرات، سمیناری را تحت عنوان ارتباطات میان فرهنگی (Cross Cultural Communication Seminar) برای محصلین اناث مؤسسه تحصیلات عالی آسیا برگزار کرد. این سمینار به مدت دو روز، در روز های سه شنبه و چهارشنبه مؤرخ 25 و 26 میزان از ساعت 1:30 الی 4:00