سیمینار انگیزشی تحت عنوان «امید به زندگی» با ارائه «دکتر محمد لایقیان جوان»

مؤسسه تحصیلات عالی آسیا با همکاری مؤسسه محترم بازسازی و حفاظت از محیط زیست سیمینار انگیزشی را تحت عنوان «امید به زندگی» با ارائه «دکتر محمد لایقیان جوان» استاد دانشگاه فرهنگیان مشهد، برگزار نمود.
در این سمینار که به تاریخ 7 و 8 حمل 1400 در سالن کنفرانس های مؤسسه تحصیلات عالی آسیا برگزار گردید؛ هیأت رهبری و اساتید مؤسسه تحصیلات عالی آسیا، نمایندگان ادارات دولتی، اساتید مکاتب خصوصی و دولتی، فعالین جامعه مدنی و محققین حضور یافتند. در این سیمینار که با تمرکز بر آموزه های اسلامی، ادبیات و اشعار خطه ی باستانی افغانستان و اندیشه های نوین در حوزه روانشناسی و علوم تربیتی صورت گرفت بر عوامل متعدد مادی و غیرمادی در افزایش امید به زندگی از جمله معناداری و هدفمندی در زندگی، مثبت اندیشی و امیدواری، شادی، حمایت اجتماعی، معنویت و ایمان به خدا در افزایش امید به زندگی اشاره شد.
در پایان روز دوم رئیس مؤسسه تحصیلات عالی آسیا به نمایندگی از هیأت رهبری و استادان این مؤسسه و به پاس زحمات دکتر محمد لایقیان جوان در ارائه این سمینار، سپاس نامه ای را به وى اهداء نمودند.

Leave Comment

Your email address will not be published.